Isnin, 10 Mei 2010

KONSEP UTAMA ILMU HAKIKAT - TUHAN DARI KACAMATA ILMU HAKIKAT

KONSEP UTAMA ILMU HAKIKAT / ILMU MENGENAL DIRI.

TUMPUAN

Ilmu Hakikat atau Ilmu Mengenal Diri bertumpu kepada penjelasan apakah hakikatnya manusia itu dan apakah hakikatnya Tuhan Allah itu.

Yang ditumpukan bukan sahaja dalam hal Makrifah atau Mengenal tetapi juga dalam hal sama-ada sesaorang manusia itu boleh menemui Tuhannya ketika hidup didunia ini.

Juga dibincang dengan khusus berkaitan NYAWA manusia itu yang dirujuk oleh Allah sebagai RUHKU.

a. Apakah Ruhku merupakan makhluk yang bersifat baharu jika ditafsir sebagai Ruh yang dicipta oleh Allah ?

b. Atau Ruh itu Ruh Allah yang dipinjamkan sementara kepada manusia semasa manusia itu hidup dan diambil oleh Allah semula yang menyebabkan manusia itu mati ?

c. Atau Ruhku itu boleh ditafsir sebagai Allah sendiri ? Jika ditafsir sebagai Allah sendiri maka ianya akan membuatkan Allah itu bertempat yaitu didalam diri manusia. Ini dikatakan sebagai HULUL sedangkan ulama’ berpendapat HULUL itu adalah BID’AH

d. Jika sekiranya ditauhidkan bahawa Allah itu MELIPUTI sekalian manusia dan Allah jugalah yang meliputi sekalian alam, maka Allah itu berada dimana mana diseluruh alam ini, baik alam Saghir manusia atau Alam Kabir yaitu alam mayapada ini.

e. Allah pula menegaskan bahawa manusia ( Hakiki ) itu adalah Rahsia Allah dan Allahlah Rahsianya.

f. Allah juga menegaskan DIA DEKAT malah terlalu dekat dengan manusia itu hingga lebih dekat dari urat leher manusia itu sendiri.

Maka wajiblah kita BETAUHID bahawa TIADA YANG NYATA DALAM DIRI KITA MELAINKAN ALLAH SEMATA-MATA Jika ini yang ditauhidkan maka apakah Dalil Dalil Naqli dan Aqlinya ? Ilmu Hakikat mengemukakan dalil dalil untuk menegakkan apa yang diyakini oleh orang orang yang percaya.

Yang demikian penganut Ilmu Hakikat yakin seyakinnya bahawa Allahlah yang dirujuk sebagai DIRI HAKIKI manusia itu atau DIRI RAHSIA manusia itu. Ruhku bukanlah Ruh Ciptaan Allah atau Ruh Yang Dipinjamkan tetapi RUHKU itu adalah ALLAH SENDIRI.

Yang demikian RUH itu pasti mempunyai SIFAT 20 YANG WAJIB BAGI ALLAH yaitu 1 Sifat Napsiah, 5 Sifat Salbiah, 7 Sifat Maani dan 7 Sifat Kaunuhu atau Sifat Maknuyah.

Masaalahnya ialah pada zahirnya kesemua Sifat Sifat diatas nyata kelihatan kesan wujudnya pada manusia itu melainkan Sifat Sifat Maknuyah yang MAHA itu. Perkara ini juga menjadikan tumpuan dalam Ilmu Hakikat.

a. Adakah Sifat Sifat Allah yang ada pada Ruh itu hanya 13 ?

b. Atau Ruh itu tidak memilikki Sifat Sifat Allah itu. Yang kelihatan ada adalah Sifat Sifat Allah yang dipinjamkan sementara kepada Ruh.

C Atau Sifat Sifat Maknuyah itu ada tetapi ke-ada-annya MASIH GHAIB. Ia akan hanya kelihatan WUJUD melalui kesannya jika manusia itu dapat menembusi balutan balutan cahaya atau lapisan lapisan ruh ruh yang disebut diatas ?

Namun begitu adalah DITEGASKAN bahawa manusia itu BUKAN ALLAH. Yang dikatakan Allah ialah DIRI HAKIKI manusia itu sahaja. Yang dikatakan manusia ialah manusia yang hidup berjasad dan bernyawa manakala DIRI HAKIKI ialah Zat Serba Zat yaitu Ruh Al-Qudsi Allah Yang Maha Hidup dan yang menghidupkan Ruhani manusia itu.

Ruhani pula seterusnya menghidupkan Jasad yang pada hakikatnya mati dan dihidupkan. Hanya manusia bodoh yang gila sahaja mengakui dirinya Allah.

Yang demikian, Ilmu Hakikat atau Ilmu Mengenal Diri bertumpu kepada Perintah Allah agar sesaorang muslim itu Mengenal Tuhannya melalui Hadith Qudsi Hadith Qudsi dan Ayat Ayat Al-Quran yang menjadi Dalil Dalil Naqlinya. Antaranya ialah :-

a. Awaluddin Makrifatullah ( Awal awal agama ialah Mengenal Allah )
Maka wajarlah akhir agama itu Bertemu dan Beserta Allah.

b. Manarafa Nafsahu Faqad Arafa Rabbahu ( Sesiapa yang mengenal Dirinya sungguh telah mengenal Tuhannya )

c. Waman Arafa Rabbahu Fasadal Jasad ( Sesiapa yang telah mengenal Tuhannya maka binasalah jasadnya ) .

d. Alinsanu sirri wa Ana sirruhu ( Manusia itu adalah rahsiaKu dan Akulah Rahsianya. )

e. Manusia itu adalah makhluk paling sempurna

f. Manusia itu menanggung amanah Allah yang tidak mampu ditanggung oleh makhluk lain

g. Sesungguhnya Allah itu meliputi sekalian manusia dan sekalian alam.

h. Allah itu lebih hampir kepada manusia itu dari urat leher manusia itu sendiri.

i. Allah meniupkan RuhNya kepada jasad manusia.

j. Allah perkuatkan manusia itu dengan Ruh Al-Qudsi.

k. Bahkan didalam diri kamu, tidak kamu melihatnya ?

l. Aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu

m. Sesungguhnya Aku dari Cahaya Zat Allah dan semua makhluk adalah dari cahayaku

Oleh kerana Allah SWT itu Terlalu Ghaib dan Terlalu Besar, Terlalu Luas, dan Terlalu Suci, maka akhirnya manusia itu sedar bahawa adalah mustahil baginya sebagai manusia untuk mengetahui secara terperinci akan Tuhannya itu apatah lagi untuk mengenalNya dalam ertikata yang sebenar.

Yang demikian, Ilmu Hakikat dalam usaha untuk menunaikan Perintah Mengenal Allah ini, telah menggali Dalil Dalil Naqli dari Al-Quran dan Hadith Hadith tentang jalan atau cara cara yang diterangkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul untuk mencari Jalan Makrifatullah itu.

Maka adalah jelas bahawa sesaorang muslim itu perlulah Mengenal Dirinya untuk Mengenal Tuhannya.

Oleh itu perlulah difahami dahulu akan hakikat Diri itu. Seterusnya difahami pula hakikat hubungan antara Diri dan Tuhan melalui pemahaman apakah hakikatnya yang dikatakan Manusia Sempurna itu, apakah yang diAmanahkan Allah kepada manusia itu dan juga maksud Rahsia yang dinyatakan Allah melalui Firmannya.

Setelah memahami dan mengimani perkara perkara diatas maka wujudlah apa yang dikatakan Tauhid Peringkat Tertinggi yaitu Tiada Yang Wujud Pada Diri Manusia itu dan didalam Alam Mayapada ini melainkan Allah semata-mata ( LA MAUJUDA ILLALLAH ).

Maka fahamlah dia bahawa yang dikatakan Muhammad itu ialah Sifat Allah Yang Agung yang bukan sahaja menjadi makhluk pertama diciptakan Allah bahkan menjadi ABU Al-Arwahnya dan menjadi nyawanya.

Juga ditumpukan kepada perkara KEESAAN ALLAH melalui SIFAT MUHITH atau SIFAT MAHA MELIPUTINYA. Hanya dengan memahami SIFAT MUHITH dalam ertikata yang sebenar sesarang salik itu akan dapat mencapai TAUHID PRINGKAT TETINGGI dan memahami siapakah yang dikatakan hamba dan siapakah yang dikatakan Tuhan.

Berlandaskan KEESAAN Zat, Sifat, Asma’ dan Af’al, sesaorang salik itu akan bertauhidkan bahawa dirinya sebagai manusia sebenarnya, tidak wujud dan kosong melainkan menjadi SANDARAN kepada Tuhan untuk menunjukkan KebesaranNYA, KeagunganNYA KeindahanNYa dan KesempurnaanNYA ( Akbar, Jalal, Jamal dan Kamal ) sesuai dengan Firman Allah yang bermaksud :

Yang lain adalah kosong melainkan ZATNYA

Tauhid sisalik bermula dengan Nafi dan Isbat dan akhirnya menjadi Tiada Nafi dan Tiada Isbat. Baginya tiada langsung perbuatan manusia itu baik pada dirinya mahupun pada orang lain. Kesemuanya adalah Perbuatan atau Af’al Allah SWT, Tuhannya sesuai dengan Firman Allah :

Sesungguhnya Aku yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu.

Mereka mengatakan yang baik itu dari Tuhan mereka dan yang buruk itu dari diri mereka sendiri, katakanlah kedua-duanya adalah dari Tuhan mereka.

Fahamlah juga ia bahawa, manusia diwujudkan oleh Allah untuk DiriNYA dan bukan untuk yang lain. Manusia itu diwujudkan sebagai SANDARAN bagi Tuhan untuk menunjukkan kepada DiriNYA SENDIRI akan KebesaranNYA, KeagunganNYA, KeindahanNYA dan KesempurnaanNYA.

Yang demikian manusia itu umpama pen atau pensil kepada penulis. Yang menulis itu bukannya pen atau pensil tetapi manusia sebagai penulis. Begitulah contohnya bahawa Yang Berbuat itu bukannya manusia yang berbuat. Yang Berbuat itu ialah Allah sendiri. Maka jelaslah maksud ayat diatas kepada penganut Ilmu Mengenal Diri itu

Seterusnya berlandaskan Tauhid bahawa TIADA YANG WUJUD HANYA ALLAH, Ilmu Hakikat menjelaskan RUKUN IMAN dan RUKUN ISLAM mengikut pengertian Hakikat. Asasnya tetap sama yaitu Rukun Iman dan Rukun Islam pada pengertian Syariat.

TUHAN DARI PANDANGAN ILMU HAKIKAT

Berkaitan dengan Allah tiada apa apa perbezaan kepada Allah baik dari segi ilmu manakah DIA dilihat.

Sifat Sifat Allah itu jelas dapat kita fahami melalui Sifat Sifat 20 yang wajib kita tahu berkenaanNYA. Ini tidak pula bermakna Sifat Sifat Allah itu hanya 20. Yang wajib kita ketahui itu adalah 20. Mahasuci Allah yang sangat kurang SifatNya. Pada Ilmu Hakikat tiap tiap objek atau benda itu adalah Sifat Allah. Maka jadilah Sifatnya berbillion hingga tiada siapa yang boleh membilangnya.

Sifat Sifat Allah juga, boleh kita ketahui melalui Nama Nama atau Asma’ Asma’Nya. Yang perlu kita tahu ada 99. Banyak lagi Nama Nama Allah yang kita tidak tahu. Allah itu merupakan Asma’ bagi Zat Wajibul Wujud Yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita manusia dan kesemua isi alam maya ini.

Kenapakah Allah itu selain Asma’Nya Allah memperkenalkan DiriNya melalui 99 Nama Nama yang kita sebut sebagai ASMAUL HUSNA ? Hanya orang yang suka berzikir dan berwirid dengan menyebut atau mengingat Nama Nama ini akan mengetahui perbezaan RASA antara Nama nama itu. Ingatlah akan kenyataan terdahulu bahawa tempat RUH AL-QUDSI itu ialah didalam RASA.

Ilmu Hakikat menjelaskan bahawa tiada seorang manusia pun dapat mengetahui tentang Hakikat Allah itu. Malah Ibnu Arabi mengatakan bahawa pengetahuan manusia tentang Allah itu adalah TIDAK TAHU. Ini adalah kerana Allah itu terlalu Suci, terlalu Ghaib dan terlalu Besar, Agung dan Sempurna hingga tiada sesuatu pun yang menyerupainya dan serupa dengannya.

Maka Ilmu Hakikat mendalami Dalil Dalil Naqli untuk memahami perintah Allah dalam Hadith Hadith Qudsi :

Awaluddin Makrifatullah / Awal Awal Agama ialah Mengenal Allah.

Manarafa Nafsahu Faqad Arafa Rabbahu

Waman Arafa Rabbahu Fasadal Jasad

Dengan mengupas sedalam-dalamnya petunjuk Allah melalui Hadith Qudsi :

Alinsanu Sirri Wa Ana Sirruhu.

Jadi yang ditumpukan didalam Pengajan Hakikat ialah kaitan antara Rahsia Allah dan Diri itu. Juga digali dari Ayat Ayat Al-Quran berkaitan penjelasan Allah berkait perkara perkara yang dinyatakan diatas yaitu hubungan antara Diri dan Rahsia Allah dan juga apakah yang dikatakan Amanah Allah didalam diri manusia itu.

Yang demikian TUMPUAN ILMU HAKIKAT dalam usaha MENGENAL ALLAH ialah dengan MENGENAL DIRI HAKIKI manusia itu. Jika pengajian ilmu berkaitan hal ini dilakukan maka TAHUlah manusia itu tentang apa yang dikatakan DIRInya itu. Akan tetapi tahu atau pengetahuan tentangnya belum pasti telah dapat membuatkan sesaorang itu Mengenal akan Dirinya lantas pula Mengenal akan Allah Tuhannya. Ini adalah kerana sifat ilmu itu, hanyalah memberi pengetahuan. Jadi manusia yang berilmu HANYA TAHU belum lagi MENGENAL dalam ertikata mengenal yang sebenar-benarnya.

Inilah yang membingung dan merungsingkan pelajar pelajar Ilmu Hakikat termasuk penulis yaitu pengertian sebenar KENAL dan kehendak yang mendesak-desak untuk BERTEMU DIRI seterusnya SENTIASA BERSAMA DIRI. Bagaimanakah cara atau jalannya sesaorang itu setelah Mengenal diri dari segi pengetahuan dapat pula BERTEMU dengan Diri itu dalam ertikata betul betul BERTEMU yaitu BERJUMPA ?

Tidaklah ramai antara pelajar pelajar Ilmu Hakikat yang berjaya SAMPAI KETAHAP ini. Ini adalah kerana perkara ini terlalu SENI dan RAHSIA, seperti kata Imam Al-Ghazali “ Tumpukan Debu” . ianya harus dicari dalam tumpukan debu. Apakah yang dikatakan Tumpukan Debu itu ?

Teruslah mencari dan mencari. Carilah jawapannya pada Diri anda, pada Al-Quran anda dan pada Al-Furqan anda. Jika tidak dapat juga maka berhentilah mencari . Terimalah Ketetapan Allah. Anda bukan orang yang dipilihnya untuk mendapat Rezeki Yang Tidak Terhitung-Hitung banyaknya itu !!!!.

Yang pasti ialah anda tidak akan dapat bertemu DIRI anda dalam Ilmu, malah ilmu itu menjadi HIJABNYA. Jadi pada tahap tahap tertentu maka wajiblah anda BERHENTI MENCARI ILMU dan bertumpu pula MENCARI DIRI didalam Jasad anda dengan pandangan BATIN atau dengan AMALAN BATIN. Amalan diluar tidak berupaya sampai kematlamat ini. Percayalah.

Yang boleh dijadikan petunjuk ialah, pencarian Yang Maha Ghaib hendaklah dengan Yang Ghaib juga. Ianya tidak dapat ditemui melalui amalan amalan zahir sebab yang dicari itu berbentuk BATIN. Maka rujuklah petunjuk Allah berkaitan PANDANGAN BATIN ini.

Penulis hanya mencadangkan kepada pembaca, teruslah membaca tulisan ini, mudah-mudahan anda akan menemui jawapan yang langsung atau tidak langsung kerana penulis pada hakikatnya tidak menulis. Yang menulis itu ialah DIA. Hanya DIA sahajalah yang dapat memberi jawapan kepada anda melalui sandaran sandarannya yaitu manusia. Tanyakanlah soalan ini kepada guru guru manusia anda. Mudah-mudahan anda sampai kepada apa yang penulis sebut sebagai THE ULTIMATE OBJECTIVE atau MATLAMAT AKHIR YANG PASTI.

Dari segi yang lain pula anda hendaklah berani MENGAKU dan MENYATAKAN bahawa DIRI HAKIKI anda itu ialah ALLAH, Tuhan yang anda cari cari. Tuhan yang meliputi Diri anda sebagai manusia, Tuhan Yang Maha Hidup dan Yang Menghidupkan anda.

Setelah mengaku maka anda hendaklah pula MEMBUAT PENYERAHAN dan yakinlah bahawa DIRI anda sendiri akan membawa anda BERTEMU denganNya dan bertemu dengan ALLAH TUHAN SEKALIAN ALAM di Negeri Asal anda yaitu di ALAM LAHUT.

Sekian buat seketika berkaitan Tuhan. Perbincangan seterusnya berkaitan Tuhan dari segi pandangan Ilmu Hakikat akan disentuh dalam bab bab lain Risalah ini. Maka teruskan membaca.

Karangan Al-Gemasi
Dipostkan oleh gemasindah 11/05/2010

6 ulasan:

 1. blog memg bagus...
  pertengahkan ilmu sebnar...
  ada ayat2 yang saya kurang faham.. harap tuan boleh memperjelaskan lagi dalam blog ini.... ^_^

  BalasPadam
 2. Assalamualaikum Dan Salam Sejahtera Zat Allah yang Nyata mahu pun yang ghaib......

  BalasPadam
 3. Alhamdulillah,, jazakumullohu Khoiron katsiron..Yaddullohi fauqo aidihim..

  BalasPadam
 4. Silahkan saudaraku berkata seperti itu...Tapi apakah Allohu Nurun Ala Nurin mengakui anda.Saya rasa yg anda sampaikan hanyalah Alamal Insan ma lam ya'lam...krn gugurnya pengakuan krn tidak diakui..!

  BalasPadam
 5. Asalamualaikum saudara ku abg fakir, mohon sekiranya dpt tunjuk jln ataupun kupasan maksud allah bagi nama zat dan zat itu bkn allah. Sy benar2 berharap agar abg sudi utk menguraikannya. Sy hanya mencari jln kebenaran. Fendi den haag belanda

  BalasPadam