Ahad, 16 Mei 2010

Huraian Kalimah Tauhid Dengan Meninjau Kalimah itu sendiri melalui sudut Sifat 20 Allah.

Nota Kecil

Fakir menghadapi masalah kerana kekurangan ilmu untuk memasukkan huruf huruf Arab / Jawi kedalam tulisan ini.

KALIMAH NAFI / MENAFI

…huruf jawi Lam Alif ( bunyi LAA )

Maksudnya TIADA


LAA HAYYUN
Tiada aku yang HIDUP

LAA BASIRUN
Tiada aku yang MELIHAT

LAA MUTAKALLIMUN
Tiada aku yang BERCAKAP

LAA QADIRUN
Tiada aku yang BERKUASA / BERGERAK

LAA ALIMUN
Tiada aku yang MENGETAHUI / BERILMU

LAA SAMIUN
Tiada aku yang MENDENGAR

LAA QADIRUN
Tiada aku yang BERKEHENDAK

Nota :-

Fakir sengaja menyusun urutan Sifat Maknuyah diatas mengikut urutan anggota yang dikenakan air ketika kita berwudhu….fikirkanlah.

HURAIAN PROSA

LAA ( Lam Alif ) bermakna TIADA
Apa yang tiada ?

TIADA aku yang HIDUP
TIADA aku yang MELIHAT
TIADA aku yang BERKATA-KATA
TIADA aku yang BERKUASA / BERGERAK
TIADA aku yang TAHU / MENGETAHUI
TIADA aku yang MENDENGAR
TIADA aku yang BERKEHENDAK

Maknanya :-

Kita MENAFIKAN segala perbuatan kita semasa kita hidup dan menjalankan kehidupan didunia ini.

Dari segi pandangan mata kasar sememangnyalah kita lihat kita dan orang lain juga, yang melakukan sesuatu perkara itu TETAPI yang sebenarnya ( pada hakikatnya ) kita tidak boleh ( tidak mampu ) melakukan sesuatu itu tanpa NYAWA. Contohnya mayat yang sudah tidak mempunyai nyawa itu tidak boleh bergerak sedikitpun walaupun jasadnya masih segar.

Seperti yang anda sedia ketahui bahawa kita hidup KERANA ALLAH memberikan kita Nyawa, sedangkan Nyawa HIDUP kerana HAYYAT ZAT ALLAH. Nyatalah kita tiada mempunyai apa apa HAK keatas diri kita walau satu zahrah sekalipun. Segala-galanya adalah HAK ALLAH jua.

Yang demikian semasa mengucapkan bunyi LAA dalam Kalimah Tauhid wajarlah ditashdiqkan bahawa kita ini TIADA ..dengan mengaitkan KETIADAAN seperti dirajah diatas.

LAM ALIF itu ialah KALIMAH MENAFI.


KALIMAH MENAFI
ALIF LAM HA / ILA HA

Maksudnya NYATA

NYATA aku HIDUP dengan HAYAT ALLAH

NYATA aku MELIHAT dengan BASAR ALLAH

NYATA aku BERCAKAP dengan KALAM ALLAH

NYATA aku BERKUASA / BERGERAK dengan KUDRAT ALLAH

NYATA aku MENGETAHUI dengan ILMU ALLAH

NYATA aku MENDENGAR dengan SAMA’ ALLAH

NYATA aku BERKEHENDAK dengan IRADAT ALLAH

HURAIAN PROSA

ILAHA ( Alif Lam Ha ) bermakna NYATA. Adapun yang nyata itu ialah Sifat Sifat Maani Allah yang tujuh ( 7 ) itu didalam Nyawa kita.

Nyatanya Sifat Maani ini apabila DIRI KITA YANG MENGATAKANNYA . Contohnya seperti kita hidup – kita katakan kita ini hidup dengan Hayat Allah. Kalaulah Allah tidak beri kita Nyawa, maka matilah kita. Jadilah jasad kita jasad yang tidak bernyawa, sedangkan Nyawa itu ialah Hak Allah Yang Kekal Hidup Di-Dunia Dan Di-Akhirat. Dan begitulah seterusnya dengan Sifat Sifat yang lain.


KALIMAH ISBAT
ALIF LAM ALIF – IL LA

..maksudnya HANYA


KAUNUHU HAYYUN
KAUNUHU BASIRUN
KAUNUHU MUTAKALLIMUN
KAUNUHU QADIRUN
KAUNUHU ALIMUN
KAUNUHU SAMIUN
KAUNUHU MURIDUN

KAUNUHU itu menyatakan HAL KEADAAN SIFAT MAANI

HURAIAN

ILLA ( Alif Lam Ha ) itu bermaksud HANYA

SEDIANYA diriku HANYA dengan KIDAM ALLAH

KEKALNYA diriku HANYA dengan BAQA’ ALLAH

BERSALAHANNYA diriku HANYA dengan MUKHALAFATUHU LILHAWADITH ALLAH

BERDIRINYA diriku HANYA dengan WAHDANIYAT ALLAH

Maknanya :-

ILLA atau HANYA ialah Kalimah ISBAT, kerana zahirnya segala Sifat Maani & Sifat Maknuyah Allah telah tersurat. Maka nyatalah Kalimah Isbat ini datangnya dari Sifat SALBIAH ALLAH yang lima ( 5 ) itu.

Inilah gerak yang menggerakkan kelakuan kita. Nyatalah kita ini HANYA menjalankan Amanah & Tanggungjawab HAQ ALLAH yakni MENGESAKAN Allah Zat Wajibul Wujud.


KALIMAH MENGISBAT
ALIF LAM LAM HA ( ALLAH )

SIFAT MAANI

HAYAT
BASAR
KALAM
KUDRAT
ILMU
SAMA’
IRADAT

PENERANGAN PROSA……ALLAH

ALLAH itu adalah ASMA’ ( Nama ) bagi DIRI ZAT Tuhan yang mencipta kita sebagai CERMIN – nya untuk melihat DIRI-nya sendiri.

Adapun KALIMAH MENGISBAT itu adalah SIFAT NAPSIAH yang satu yakni WUJUD atau ADA.

Semua Sifat lain sama-ada SALBIAH, MAANI, MAKNUYAH datangnya dari DIRI ALLAH yang satu jua yakni WUJUD.

Kita telahpun menafikan Hak Diri Jasad melalui Kalimah LA ILAHA dan nyatalah Diri kita yang sebenarnya dalam Kalimah ILLALLAH.

Dengan Kalimah Allah ini kita MENGZAHIRKAN UJUDNYA ALLAH. Dan bila telah wujud Allah, maka NYATALAH ALLAH itu MELIPUTI DIRI KITA.

KESIMPULAN KALIMAH TAUHID

Dengan melafazkan Kalimah Tauhid, kita sebenarnya menyaksikan DIRI KITA YANG ZAHIR ini kepada DIRI KITA YANG AWAL ( Batin ) yakni MENGESAKAN ZAT, SIFAT, ASMA’ & AF’AL kita kepada ZAT, SIFAT, ASMA’ & AF’AL – ALLAH.

Nyatanya AWAL kita ialah ZAT ALLAH. Maka Zahir kita NURZAT. Bila dapat di-SE-kan akan ZAT, maka TIADA NYATA NYAWA – HANYA ALLAH itu WUJUD pada kita dan bila WUJUD ALLAH – BINASA – lah kita SEBAGAI MANUSIA.

YANG KEKAL HANYA ZAT WAJIBUL WUJUD.

Next Entri.............

Huraian Kalimah Rasul............
& Kesimpulan Kalimah Syahadah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan