Ahad, 6 Jun 2010

RUMUSAN WAHDANIATULLAH Bahagian Terakhir.Sambungan kpd entri sebelum ini………………….


Firman Allah : Maksud

Dan janganlah kamu termasuk orang orang yang mempersekutukan Allah yaitu orang orang yang memecahbelah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Nota Fakir :-

Penulis kitab Wahdaniatullah menggunakan beberapa Nukilan Nukilan untuk menjelaskan apa yang hendak dijelaskannya.

Nukilan Satu

Cuba pembaca lukis 4 bulatan sebesar duit 20 sen. Bulatan pertama cuma bulatan kosong, bulatan kedua ada satu titik ditengahnya, bulatan ketiga ada dua titik ditengah dan bulatan keempat ada huruf ALIF ditengahnya juga.

Nukilan Dua

Lukis 3 bulatan seperti diatas. Bulatan pertama tulis dalam ejaan jawi perkataan AHMAD ( Alif Ha Mim Dal ). Bulatan kedua tulis didalamnya perkataan MUHAMMAD ( Mim Ha Mim Dal ) Bulatan ketiga tulis didalamnya perkataan ALLAH ( Alif Lam Lam Ha )

……………………………………………………………………………………………….................................................

Huraian Nukilan 1

Bulatan Kosong

SEZAT adala LAA ( LAM ALIF ) yakni TIADA apa jua pada jasad. Maka yang ada dan WUJUD hanyalah UJUDULLAH.

Bulatan Satu Titik

SESIFAT adalah ILAHA ( Alif Lam Ha ) yakni NYATA-lah Jasad ini adalah Menyatakan Sifat Kebesaran Diri Ujudullah.

Bulatan Dua Titik

SEASMA’ adalah IL LA ( Alif Lam Alif ) yakni HANYA NAMA KEBESARAN –nya ada pada Jasad yaitu Allah.

Bulatan Alif

SEAFAL adalah ALLAH ( Alif Lam Lam Ha ) yakni segala kelakuan Jasad adalah TERBIT dari AF’AL Allah. Jasad TIDAK MEMPUNYAI sebarang kelakuan melainkan Allah jua yang hendak Menampakkan Af’alNya melalui diriNya jua yaitu jasad.

Huraian Nukilan Dua

Bulatan Ahmad

Adapun Zat itu bernama AHMAD ( Alif Ha Mim Dal ) bersifat Muhammad ( Mim Ha Mim Dal ) yang bergelar ULIL AMRI yakni DIRI BATIN-ku yang menjalankan segala Af’alNya kepadaku.

Bulatan Muhammad & Allah

Adapun SIFAT MUHAMMAD ini bergelar RASUL kepadaku kerana Ianya MENYAMPAIKAN Penglihatan , Pendengaran dll semasa Ianya bergelar NYAWA atau JIWA-ku.

Dan zahirlah Jasad-ku dengan ZAT TUHAN yang MELIPUTI DIRI JASAD memenuhi ZAHIR dan BATIN-ku.

ALLAH-lah ASAL-ku dan AKHIR-ku.

HURUF HURUF KALIMAH SYAHADAH DAN MAKAM / ALAMNYA.

Nota Fakir :-

Perkara diatas juga dihuraikan oleh penulis melalui Nukilan yang amat rumit untuk dijelaskan. Fakir tidak dapat menjelaskannya . Maaf

Cubaan Fakir Untuk Menghuraikan Nukilan Tiga.

Bulatan petama ada huruf LAM ALIF didalamnya bermaksud LAA ( Lam Alif ) itu ZAT , makam atau alamnya ialah LAHUT.

Bulatan kedua ada ILAHA ( Alif Lam Ha ) didalamnya yang bermaksud ZAT ghaib didalam SIFATNYA di makam / alam JABARUT.

Bulatan ketiga ada huruf ILLA ( Alif Lam Alif ) didalamnya bermaksud ASMA’ , alamnya MALAKUT

Bulatan keempat ada huruf ALLAH ( Alif Lam Lam Ha ) didalamnya bermaksud AF’AL , alamnya RUH.

Seterusnya bulatan kelima ada huruf MUHAMMAD ( Mim Ha Mim Dal ) didalamnya Asma’ Ruh ketika itu ialah AHMAD ( Alif Ha Mim Dal ), alamnya ialah Alam Mithal.

Seterusnya RUH bergelar AHMAD ghaib dalam lembaga bayi didalam kandungan ibu yang kini bergelar RASUL bernama MUHAMMAD . Ini digambarkan penulis dalam bulatan keenam yang ada tulisan RASUL .

Bulatan ketujuh ada kalimah ALLAH didalamnya bermaksud apabila bayi dilahirkan ibu dan membesar manusia , ZAT ALLAH –lah yang MELIPUTI Jasadnya dipanggil Nyawa. Alamnya ialah Alam INSAN.

PERKARA DIATAS BOLEH JUGA DILIHAT SEPERTI DIBAWAH :-


KALIMAH SYAHADAH

LA- ILA HA- ILLA- ALLAH- MUHAMMAD- RASUL- ALLAH

LA = ZAT – Alamnya LAHUT – simbulnya Bulatan Kosong Berisi Penuh

ILAHA = SIFAT- Alamnya JABARUT – simbulnya Bulatan Satu Titik

ILLA = ASMA’ – Alamnya MALAKUT – simbulnya Bulatan Dua Titik

ALLAH = AF’AL – Alamnya RUH – simbulnya Bulatan Alif

MUHAMMAD = RUH – Alamnya Alam Mithal – simbulnya Alif menjadi AHMAD

RASUL = MUHAMMAD – Alamnya Alam Ajsan / Ibu - simbulnya AHMAD menjadi MUHAMMAD ( Lam Jalallah )

ALLAH = NYAWA – Alamnya Alam INSAN simbulnya manusia

HURAIAN

Inilah Amanah Allah yang menjadi Rahsia kepada manusia dan Rahsia Allah hanya terbongkar bila Allah memberikan ilham kepada mereka yang dipilihNya.

SE pada Zat maka NYATA-lah SIFAT .
SE pada Sifat hanya nama yang wujud
SE pada Asma’ barulah nyata Af’al itu Perbuatan Allah.

LAM JALALLAH


Nota Fakir :-

Nukilan Nukilan Sheikh Qamaruddeen seterusnya merupakan gambar gambar manusia denan kalimah kalimah ALLAH memenuhi seluruh jasad dengan be-rangka-kan kalimah Muhammad ( Mim Ha Mim Dal ) yang disebut sebagai LAM JALALLAH

Nukilan NUKILAN untuk menjelaskan Lam Jalallah tidak dapat fakir prosakan. Ianya rumit, cantik dan detail.

Fakir hanya dapat menyatakan seperti berikut :-

Manusia itu memakai nama Lam Jalallah. Ghaibnya Lam Jalallah memenuhi sifat jasad manusia itu.

Ghaib Allah ditubuh Muhammad.
Ghaib Muhammad di tubuh manusia
Hidupalah DIRI YANG AZALI.

MENGENAL ASAS DIRI

Hidup belum lahir namanya LA ILAHA

Hidup tersuci namanya WAJIBUL WUJUD

Hidup ada sendiri namanya GANAH

Hidup berdiri sendiri namanya ZAT SEMATA-MATA

Cahaya pada ubun-ubun bapa namanya NUPTA GHOLIB

Zahir pada dada bapa namanya SANGKUTAN YG TEGUH

Zahir pada pusat bapa namanya HIDUP MATI

Jatuh dalam Rahim Ibu : ALLAH nama aku. HU pujianku bererti Hidup seta ZatNya.

3 hari 3 malam dalam Rahim : PURALLAH nama aku. HAQ pujianku ertinya hidup serta NUR

7 hari 7 malam dalam Rahim : SU’AUN namaku. INNALILLAHI pujianku bererti hidup serta RASA

40 hari 40 malam dalam Rahim : RASULLULLAH namaku. SUBHANALLAH pujianku. Ertinya hidup serta NYAWA.

3 bulan dalam Rahim : MUHAMMAD namaku. ALHAMDULILLAH pujianku, bererti hidup itu serta NAFSUNYA.

7 bulan dalam Rahim : INSAN KAMIL namaku. ALLAH HU AKBAR pujianku bererti hidup serta RUPANYA

9 bulan dalam Rahim : ADAM namaku. LA ILAHA ILLALLAH pujianku bererti hidup serta TUBUH dan ZAHIR kedunia.

MANUSIA namaku ALHAMDULILAH HI RABBIL ALAMIN pujianku bererti NYATA UJUD HIDAFI namanya YA HU akan pujianku yang bererti melakukan Zat, Sifat, Asma’ dan Af’al Allah.

Inilah Nama dan Pujian bagi DIRI ZAT yang meliputi diri kita manusia.

WALLAH HU MUHITH LIL ALAMIN.


Asal Ghaib kita ZAT
Zahir kita adalah NURZAT
Nyata NUR nyatalah ZAT

TAMATUL QALAM
Sheikh Qamaruddeen Wahdaniatullah Al-Haj

2 ulasan:

 1. Assalamualaikum..Chantek Naskhah Tuan..
  Dari Al Fatihah kita datang dan dengan Al Fatihah kita pulang.
  Selalu diungkapkan HIDUP ADALAH PINJAMAN tapi bagaimana nak membayar atau dalam RUKUN HAJI dikenali BAYAR DAm
  AMALAN BAYAR DAM TERSEBUT tidak lain tidak bukan AL FATIHAH,AL-IKHLAS(AHAD),SELAWAT(YANG DIDEKATI)RATIB...DAN PENUTUP ALFATIHAH.

  BalasPadam
 2. Assalsmualaikum...kita sebenarnya klon Allah, segala perbuatan, kelakuan, dan apa yang kita kerjakan adalah perbuatan Allah...hilangkan diri Adammu, maka jadilah kita insan kamil...ingatlah tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan daya dan kekuatan Allah...kita hanya hukumnya bangkai atau patung boneka...wallahualam...

  BalasPadam