Rabu, 14 Julai 2010

PENGANTAR ILMU HAKIKAT YANG DIWARISKAN Oleh : Fakirabdillah....ENTRI DUA-PULUH SATU ( 21 )ALAM MITHAL

Di- ALAM LAHUT yaitu Perbatasan Pertama, Zat , Sifat dan A’yan adalah ABSTARACT ( Mujarrad ) Zat tidak dapat dibezakan dari Sifat dan begitulah sebaliknya. A’yan tidak berbeza antara satu dengan yang lain dalam Ilmu dan belum ada diluar. Peringkat atau Alam ini digelar HAKIKAT MUHAMMAD atau PERBATASAN PERTAMA.

ALAM seterusnya menurun dipanggil ALAM MITHAL atau PERBATASAN KEDUA. Disini Allah melihat segalanya secara PERINCIAN dan berbeza-beza antara satu dengan yang lain.

Sebagai misalan dicontohkan biji benih :-

- Perbatasan Pertama - ialah pengetahuan biji benih sebagai biji benih
- Perbatasan Kedua – biji benih itu mengetahui keupayaannya untuk menjadi akar, batang, dahan, daun, bunga , buah dan sebagainya dalam Ilmu atau Pengetahuan.

Perbezaan batas batas itu tidak ujud pada hakikatnya. Ianya wujud untuk menjelaskan ilmu sahaja oleh para sufi.

Butir butir MINIFESTASI ialah ALAM ARWAH, ALAM MITHAL, ALAM SAHADAH dan ALAM INSAN.

Allah jua Yang Sempurna. Manifestasinya yang sempurna ialah Alam ini. Minifestasi kita dan sifat kita adalah sedikit dari SifatNya. Dengan itu sifat sifat kita dan yang lain lain adalah tidak sempurna. Tetapi kita tidak wujud kerana Yang Wujud Hanyalah Allah.

Perbatasan atau Alam tidak ada had bilangannya. Untuk faham ditetapkan 6 sahaja. Perbtasan hanya wujud dalam ilmu sufi dan pada hakikatnya tidak ada apa apa yang dikatakan perbatasan itu.

WAHDAH

Ghaib Yang Pertama dimana A’yan dalan fana’, tidak wujud walaupun dalam Ilmu. Allah ada dan tidak ada apa apa yang bersama dengan Dia.

WAHDIYYAT

Ghaib Yang Kedua. A’yan wujud dalam ILMU ALLAH tetapi A’yan tidak tahu akan kewujudannya.
ARWAH

Disini A’yan mempunyai perbezaan perbezaan antara satu dengan yang lain.

AMTHAL

Disini salinan gambaran ( prototype ) objek objek wujud

AJSAM

Disini mereka mempunyai badan badan kebendaan

INSAN

Paduan semua Perbatasan / Alam / Peringkat diatas bergelar INSANUL KAMIL

Next Topic..............ALAM BADAN

Tiada ulasan:

Catat Ulasan